HEALTH & CARE INDUSTRY

Met 3D fabrication worden hulpmiddelen patientspecifiek, nauwkeuriger, sneller en goedkoper dan conventioneel vervaardigd en in gebruik genomen. Home appliances, protheses non invasive and medical instruments.
De voorbereiding en planning van operatieve/chirurgische ingrepen en behandelingen verloopt veel efficiënter door de bestudering van patient eigen 3D modellen.

Hulpmiddelen voor ouderen of patienten zijn custom fit te maken of lokaal aan te passen. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig wonen. De hersteltijd kan verkort worden. Patienten ondervinden minder hinder van niet passende hulpmiddelen. Met meer efficiency en kostenbesparingen tot gevolg.